Avaamme ke 30.9.!

Avaamme ke 30.9.!

AVAJAISPÄIVÄNÄ TARJOAMME KAKKUKAHVIT KLO 12-14! Karhulan torin kupeessa sijaitseva uuden imagon saanut La Grand Karhu toivottaa asiakkaat viihtymään syyskuun viimeisestä päivästä lähtien! Tarjoamme päivittäin niin buffetruokaa kuin a´la carteakin. Toteutamme myös juhlapalveluita. Päivitämme lisätietoja syyskuun aikana!
Avaamme ke 30.9.!

Avaamme ke 30.9.!

AVAJAISPÄIVÄNÄ TARJOAMME KAKKUKAHVIT KLO 12-14! Karhulan torin kupeessa sijaitseva uuden imagon saanut La Grand Karhu toivottaa asiakkaat viihtymään syyskuun viimeisestä päivästä lähtien! Tarjoamme päivittäin niin buffetruokaa kuin a´la carteakin. Toteutamme myös juhlapalveluita. Päivitämme lisätietoja syyskuun aikana!
s%C3%A4nky-me.jpg

Hotel­li

Hotel­limme si­jait­see Karhu­lan keskus­tas­sa, aivan torin ku­peessa ja vain alle 10 km päässä Kotkansaarelta. Lähistöltä löy­tyy myös su­osit­tu Kotkan Jokipuis­to.

Hotel­lis­samme on 21 huonet­ta, joiden joukos­sa on niin 1hh, 2hh kuin per­he­huoneitakin. Ma­joituk­si­imme sisäl­tyy aina aami­ainen!


Ma­joituk­set varat­tavis­sa puhe­lim­itse, sähkö­pos­titse tai alla ol­ev­as­ta linkistä. (huom, avaamme 30.9.2020)

unsplash-M4hazNIyTsk-me

Toiv­otamme tei­dät ter­ve­tulleek­si naut­ti­maan rav­in­to­las­tamme!

Kak­sik­er­roksises­sa rav­in­to­lasalis­samme on paikat n. 100 henkilölle ja se tar­joaa vi­ikon jokaise­na päivänä 

  • aami­ainen
  • lounas­buf­fet
  • a´la carte
  • a-oikeudet

Alak­er­ran pubi avoin­na il­tapäivästä eteen­päin!


Lounaslis­tamme löy­dätte al­laol­e­van linkin kaut­ta (avaamme 30.9.2020)

tuolit-me.JPG

Menu

Juh­la­palve­lut

Tar­joamme er­i­laisia juh­la­menu­ja joko meil­lä nau­tit­tuna tai muualle noudet­tuna. Lisätiedot ja menut puhe­lim­itse tai sähkö­pos­til­la. (avaamme lokaku­us­sa)


A´la carte

An­nos­menumme löy­dät al­laol­ev­as­ta linkistä.

Auki­oloa­jat

Auki­oloaikamme päivit­tyvät syysku­un aikana!


Our open­ing hours will be up­dat­ed dur­ing Sep­tem­ber!


Наши часы работы будут обновлены в сентябре!

In Eng­lish | на русском

Con­tact us by e-mail in Eng­lish | Обращаться по электронной почте на русском языке

Ho­tel - restau­rant The Grand Karhu will be opened in Oc­to­ber! We are lo­cat­ed in Karhu­la, less than 10 km from the cen­ter of Kot­ka and 130 km from Helsin­ki. We have ac­com­mo­da­tion and a restau­rant. Fur­ther in­for­ma­tion com­ing soon!

***

Отель-ресторан The Grand Karhu открывается в октябре! Мы находимся в Кархуле, менее чем в 10 км от центра Котки и в 130 км от Хельсинки. У нас есть жилье и ресторан. Скоро будет больше информации!

Con­tact

Yhteystiedot päivitetään pian!

Con­tacts com­ing soon!

The Grand Karhu

Eteläi­nen Kar­jalantie 7

48600 Kot­ka

(See Google Maps)


py%C3%B6re%C3%A4%20tarra%20white-me.png

© Rav­in­to­lay­htiö Au­rinko­ran­ta Oy | The Grand Karhu | .